Van Wouwen Hairfashion steunt vrienden voor Sijmen

Van Wouwen Hairfashion steunt vrienden voor Sijmen

Vrienden van Erik en Nicole hebben de stichting
Vrienden voor Sijmen opgericht mede met het doel de behandeling en het verblijf in Amerika mogelijk te maken.

Sijmen naar Amerika

Als Sijmen de behandelingen in
Nederland goed doorstaat komt hij
in aanmerking voor een
immunotherapie in het Children’s
Hospital of Philadelphia (CHOP). Het
CHOP is een groot ziekenhuis waar
veel expertise aanwezig is op het
gebied van neuroblastoom en
kinderkanker.

Wat kunnen wij doen om te helpen ?

U kunt vrijwillig 2 euro doneren, dan zal Van Wouwen Hairfashion ook 2 euro doneren.

Wij hopen op deze manier een steentje
er aan bij te kunnen dragen, zodat
Sijmen met zijn familie 6 maanden naar
Amerika kan voor hopelijk zijn laatste
traject voor genezing.

 

 

Wij willen Sijmen helpen u ook!